Sions hemlighet – Del I

Format: 170×240 mm, 132 sidor
Utförande: Limbunden
ISBN: 978-91-9849840-0

Sions hemlighet
Del  I – Rethinking Kristendom

Det är något som inte stämmer. Del I Rethinking Kristendom ger en bakgrund till resans motiv att söka en fungerande kristen tro. Den ger också underlag för samtal och studier om vad kristen tro och kristendom är med en värdering som visar behov av förändring med en förnyad Gudsrelation som mål. Detta mål är en del i den framtid och det hopp som Jesus lyfter fram i sin bön:

     Fader vår … Tillkomme Ditt rike!

Jesus bön om Guds rike rymmer ett oändligt antal aspekter som på olika sätt svarar mot en längtan som ytterst handlar om Guds närvaro i vårt vardagsliv.