Sions hemlighet – Del II

Format: 170×240 mm, 124 sidor
Utförande: Limbunden
ISBN: 978-91-9849841-7

Sions hemlighet
Del II. Vägen till Sion

På väg till Guds rike. Del II Vägen till Sion ger underlag för samtal och studier om en inre vandring för oss som kristna med mål att få uppleva Guds personliga närvaro och en förnyad Gudsrelation. Detta mål är en del i den framtid och det hopp som Jesus lyfter fram i sin bön:

Fader vår … Tillkomme Ditt rike!

Jesus bön om ett Guds rike som kommer rymmer en hemlighet, med innebörd att det riket borde finnas någonstans redan nu. Jesus har gått före oss dit och bibeln lär oss att han öppnat en väg, där den helige Ande leder oss till Fadern. Det är Vägen till Sion.