Sions hemlighet – Del V

Format: 170×240 mm, 124 sidor
Utförande: Limbunden
ISBN: 978-91-9849844-8

Sions hemlighet
Del V. – Guds rike tränger fram

Jesus berättar liknelser med undervisning om Guds rike. Del V Guds rike tränger fram ger underlag för samtal och bibelstudier om effekter och konsekvenser av innehållet i den framtid och det hopp som Jesus lyfter fram i sin bön:

   Fader vår … Tillkomme Ditt rike! 

Guds rike kommer som svar på bön från människor som gett gensvar till evangeliets budskap om nytt liv med löften om en ny levande ordning, där lag och rätt ska utgå från Jerusalem. Det kommer att innebära stora förändringar på jorden som också inkluderar en tid då att alla nationer ska samlas för att tillbe Gud Fader på Sion.